TERMÍN VÝSTAVBY

ZAČIATOK:   2. KVARTÁL 2023              UKONČENIE:   3. KVARTÁL 2025

   Čo Vám bytový dom RELAX ponúka:

       - 27 bytov vo výmere od 40 m2 do 95 m2 (2 - 4 izbové byty)
    - 22 vnútorných parkovacích státí
    - 18 vonkajších parkovacích státí
    - pivničné kobky ku každému bytu
    - 4 predzáhradky
    - balkón/terasa ku každému bytu

FINANCOVANIE BYTU

   POSTUP

    1.KROK: VÝBER BYTU
    2.KROK: UZAVRETIE ZMLUVY O BUDÚCEJ  ZMLUVE
- pri  uzatvorení ZoBZ uhrádza klient prvú časť kúpnej ceny vo výške 20% z ceny bytu
    3.KROK: VÝBER ŠTANDARDU BYTU
- výber zariadenia bývania na základe developerom ponúknutého štandardu
    4.KROK: UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
- po kolaudácii, uzatvorenie kúpnej zmluvy a uhradenie zvyšných 80% z ceny bytu
    5.KROK: ODOVZDANIE BYTU